Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

FARKIMIZ, BAKIŞ AÇIMIZ
HNS HARİTA

HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI

APLİKASYON

YOL PROJELERİ

ENH PROJELERİ

KÜBAJ HESAPLARI

YOLA TERK

TEVHİT

İFRAZ

İMAR UYGULAMALARI

MADEN İZİNLERİ

ORMAN İZİNLERİ

PLAN KOTE

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

ARİES
LİSANS BAŞVURUSU ÖNCESİNDE

RES/GES Projesi Müracaat Çalışmaları
▪ Bağlanılabilir trafo merkezlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi,
▪ Trafo merkezlerine yakın yatırım sahası alternatiflerinin belirlenmesi,
▪ Yatırım sahası alternatiflerinin uygunluk kriterleri açısından analizi (ÇED, izin süreçleri, SİT durumu, Sivil Havacılık, radar vb.)

LİSANS ALDIKTAN SONRA

Fizibilite bileşenlerinin analizi ve maliyet çalışması
İzinler
▪ Arazi mülkiyeti, Kadastral Çalışmalar, (Türbin yerleşimlerini ve ulaşım yollarının bulunduğu alanlardaki mülkiyet durumunun çıkarılması)
▪ Kuş Göç Yolları Araştırma Raporu
▪ Gürültü Raporu
▪ Radar Etkileme Alanı Tespiti
▪ Havaalanı Etkileme Alanı Tespiti
▪ Termin Raporlarının Hazırlanması
▪ İlerleme Raporlarının Hazırlanması

LİSANS BAŞVURUSU ÖNCESİNDE

RES/GES Projesi Müracaat Çalışmaları
▪ Bağlanılabilir trafo merkezlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi,
▪ Trafo merkezlerine yakın yatırım sahası alternatiflerinin belirlenmesi,
▪ Yatırım sahası alternatiflerinin uygunluk kriterleri açısından analizi (ÇED, izin süreçleri, SİT durumu, Sivil Havacılık, radar vb.)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kaçınılmaz hale gelen çevresel etki değerlendirmesi ve planlanması konularında sahip olduğumuz yetki belgeleri, sertifikalar ve uzman teknik kadromuz ile;
▪ Yatırımlar için çevre konusunda yasal mevzuatlar ve çevre teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti
▪ Çevresel Etki Değerlendirmesi (Ç.E.D.) raporları
▪ Proje tanıtım dosyası ve raporları
▪ Gayrısıhhi Müessese Ruhsatı ( GSM), emisyon izni ve deşarj izinleri
▪ Katı atık ve atık yönetim planları,
▪ Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri projelendirme ve danışmanlığı hizmetlerini veriyoruz.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

ENERJİ ANALİZİ Proje sahasının rüzgar enerjisi açısından değerlendirilmesi ve ölçüm direğinin lokasyonu, yüksekliği, sensörlerin konfigürasyonu, direk kurulum raporları ile bakım ve onarım raporlarının analizi

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği, tüketicilere, toplam kurulu gücü 500 kW’ı geçmeyecek sistemler kurarak, lisanssız olarak kendi elektriğini üretebilme ve tüketim fazlası enerjiyi şebekeye geri satabilme fırsatını sağlamıştır.